Err

INFORMACIÓ TÈCNICA

BugRing es compon d'una banda espumosa sobre la qual és coloca la làmina de PVC.
El producte no te cap substància classificada com a perillosa per a la salut o el medi ambient

BugRing no és tòxic, és inodor i no inflamable.